Bouwkundig rapport & keuringen voor nieuwbouw

Een bouwkundige keuring kan tegenvallers bij het aankopen of verkopen van een woning voorkomen. Het bouwkundige rapport geeft algemene informatie over de bouwkundige staat van een woning. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de eventuele bouwkundige problemen met de bijbehorende geschatte kosten. De bouwkundige keuringen worden uitgevoerd door bouwkundigen met een ruime ervaring in de bouwwereld. Zij beoordelen en waarderen uw woning met behulp van een checklist. Indien nodig zal de bouwkundige adviseren om aanvullend specialistisch onderzoek te laten verrichten. “Een bouwkundige specialist kan binnen 3 dagen een bouwkundige keuring klaar hebben, inclusief kostenindicatie!” Het bouwkundige rapport voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning zodat u deze kunt gebruiken bij het (hypothecair) financieren van achterstallig onderhoud of woningverbeteringen.


Nationale Hypotheek Garantie

“Het bouwkundige rapport is opgesteld volgens het model Nationale Hypotheek Garantie”. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt u namelijk de mogelijkheid kosten voor achterstallig onderhoud en verbeteringskosten mee te financieren onder de garantie bij aankoop van een woning. Wanneer u bij uw financiering NHG aanvraagt is in sommige gevallen het overleggen van een bouwkundig rapport zelfs verplicht, bijvoorbeeld als uit het taxatierapport blijkt dat de kosten voor achterstallig onderhoud meer dan 10% van de waarde van de woning bedragen, maar u kunt ook vrijwillig deze kosten meefinancieren.

 

Om in aanmerking te komen voor de medefinanciering van onderhouds- en verbeteringskosten onder NHG dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén daarvan is dat u bij de bank een bouwkundig rapport moet overleggen dat is opgesteld conform een door de NHG voorgeschreven model. De rapporten van de inspecteur voldoen aan de door de NHG gestelde eisen zodat u deze bij de financiering van uw woning kunt gebruiken. Ook woningverbeteringen kunnen, mits de kosten daarvan in het rapport zijn opgenomen, op deze wijze worden meegefinancierd, echter alleen wanneer tegelijk ook de kosten voor achterstallig onderhoud, die in het rapport staan genoemd, worden meegefinancierd. Op de website www.nhg.nl staan duidelijk de voorwaarden weergegeven om gebruik te kunnen maken van de nationale hypotheekgarantie.


Aftrekbare kosten voor de inspectie

De kosten voor het bouwkundig rapport zijn, indien u deze maakt in het kader van een financiering, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer weten? Uw hypotheekadviseur of uw bank kan u over deze zaken ongetwijfeld meer vertellen maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met een lokale bouwkundige deskundige. Of u nu een nieuwe woning of wat ouder huis aankoopt; een inspectie is onmisbaar. Zoek altijd een betrouwbare en erkende bouwkundige specialist voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *